ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บบล็อกของบล็อกจรีรัตน์คร้า

วันพฤหัสบดีที่ 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2554

ความหมายของสารสนเทศ

2.ความหมายของสารสนเทศ                                                                                                      
สารสนเทศ หมายถึง ข้อมูลที่เป็นเรื่องเกี่ยวข้องกับความจริงของคน สัตว์ สิ่งของ ทั้งที่เป็นรูปธรรมและนามธรรม หากมีการจัดเก็บรวบรวมและสื่อสารระหว่างกัน หรือข้อมูลได้ถูกกระทำให้มีความสัมพันธ์หรือความหมายซึ่งนำไปใช้ประโยชน์ได้

อ่านต่อhttp://tanoo.wordpress.com/%E0%B8%9A%E0%B8%97%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88-1%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%A3%E0%B8%B9%E0%B9%89%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%AA/

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น