ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บบล็อกของบล็อกจรีรัตน์คร้า

วันพฤหัสบดีที่ 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2554

ประวัติส่วนตัว


ชื่อนางสาวจรีรัตน์  แสนทวีสุข
ชื่อเล่น แป้น
รายวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับครู(PC9203)
อาจารย์ผู้สอน อาจารย์สุจิตตรา  จันทร์ลอย
ภูมิลำเนา อุบลราชธานี
ทัศนคติ รากฐานของตึกคืออิฐ  รากฐานของชีวิตคือการศึกษา
            อย่ายอมแพ้ถ้ายังไม่ได้พยายามอย่างเต็มที่

ความสามารถพิเศษ กีฬาวอลเล่ย์บอล
Tel 0876474063

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น